• hey ; @Guest, coin kasmak için reklama bas. reklam başı 100coin.
Resource icon

Eklenti AddonsLab 3.1.4 Kaynak Filtresi - XenForo 2 kaynak filtresi 3.1.4

No permission to download
Eklenti
1668115149419.png

Eklenti, kaynaklardaki alanlara göre kaynakları filtrelemenize ve aramanıza olanak tanır . Buradaki fikir, yöneticilerin özelliklerini bir Katalog, Listeleme, Mağaza veya özel alanlara dayalı filtreleme verilerinin hayati önem taşıdığı diğer içerik türlerine dönüştürmek için özel alanların gücünü kullanmalarına izin vermektir.

Bilgi: https://xenforo.com/community/resources/res...addonslab.6218/

Kaynakları filtrelemek için kontroller, kaynaklar ana sayfasındaki Filtreler açılır penceresine ve kategorilere eklenir.
Author
İnfo
Downloads
3
Views
184
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from İnfo

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock